ผู้สมัคร PreGifM.4
40 คน
ผู้สมัคร PreEntM.1
466 คน
ผู้สมัคร PreGifM.1
218 คน
ผู้สมัคร PreCadetM.1
61 คน
ผู้สมัคร PreEPM.1
48 คน
ผู้สมัคร PreIP.4
4 คน

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563
ห้องเรียนปกติ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการสอบ

ห้องเรียนพิเศษ : วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ห้องเรียนปกติ : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนที่มีรายชื่อให้ผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และติดต่อ admin@rittiya.ac.th หรือ 0-2034-9755 ต่อ 124

คำนาหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ สถานะ
ด.ช. ก้องกิดากร สร้อยกวี* PreGifted_M.1 PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ช. รพีวิชญ์ ภัทรนันทพิศุทธิ์ุ* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ญ. ริญญ์รภัส ธิติจารุวราวัชร์* PreEP_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ช. ลักษิกา รัตเเพทย์* กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ช. สิทธิโชค ลายโถ* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ช. สุวสา เรืองอนันต์* กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ญ. อรณิชา โปรยกลาง* PreGifted_M.4 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ญ. อแมนด้า ศิรดา ลีไวน์* PreEP_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
Total 8 Record