ผู้สมัคร PreGifM.4
104 คน
ผู้สมัคร PreEntM.1
1136 คน
ผู้สมัคร PreGifM.1
340 คน
ผู้สมัคร PreCadetM.1
99 คน
ผู้สมัคร PreEPM.1
84 คน
ผู้สมัคร PreIP.4
15 คน

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563
ห้องเรียนปกติ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการสอบ

ห้องเรียนพิเศษ : วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ห้องเรียนปกติ : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนที่มีรายชื่อให้ผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และติดต่อ admin@rittiya.ac.th หรือ 0-2034-9755 ต่อ 124

คำนาหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ สถานะ
ด.ช. กิตติโชติ วงศรีเทพ* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ญ. ปริศรา หางแก้ว* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ญ. มติการณ์ ลีฟัก* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ช. สิทธิโชค ลายโถ* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
ด.ช. อิทธิกร โสทน* PreEnt_M.1 กำลังตรวจสอบข้อมูล
Total 5 Record